แก้ม

ลักยิ้ม เกิดจากการที่ผิวหนังบริเวณแก้มเกิดรอยบุ๋มอันเนื่องจากการมีจุดติดต่อของผิวหนังบนแก้มกับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการยกมุมปาก การผ่าตัดลักยิ้มจึงเป็นการสร้างรอยบุ๋มเลียนแบบธรรมชาติอย่างหนึ่ง สามารถทำให้เกิดรอยติดต่อขึ้นที่กล้ามเนื้อกับผิวหนังบนแก้มได้ ควรรู้ก่อนผ่าตัด โดยทั่วไปลักยิ้มจะอยู่ตำแหน่งที่เกิดขึ้นจากการลากแนวสมมติสองแนวมาตัดกัน จุดตัดที่เกิดขึ้นจะเป็นตำแหน่งที่แพทย์จะสร้างลักยิ้มให้ หากต้องการให้ตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปจากจุดนั้น ควรบอกให้แพทย์ทราบก่อน ลักยิ้มที่เกิดจากการผ่าตัดจะมองไม่เป็นธรรมชาติ โดยที่จะมีรอยบุ๋มทั้งเวลายิ้มและไม่ยิ้ม ประมาณ6-8อาทิตย์ หลังจากนั้นจะเห็นเฉพาะเวลาที่ยิ้ม • แบบจุด เป็นเพียงรอยบุ๋มลงไปเล็กๆ เท่านั้น • แบบขีด เป็นลักยิ้มที่เป็นแนวยาวในแนวดิ่ง อาจจะยาวประมาณครึ่งเซนติเมตร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคลินิกหมอศุภชัย...