ปากแหว่ง

ปากแหว่ง เป็นความพิการแต่กำเนิดของเด็ก ทำให้พอโตขึ้นจะมีปัญหาเรื่องการพูด การสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสังคม

คุณหมอศุภชัยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านศัลยกรรมตกแต่ง ที่ได้ร่ำเรียนศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ทำให้สามารถปรับแก้ ปากแหว่งของลูกค้าให้กลับมาเป็นปกติได้ ทำให้สามารถเข้าสังคมได้โดยที่มีความมั่นใจ สามารถทำงานได้ตามปกติ
41245
LINE_ALBUM_ผ่าตัดปากแหว่ง_220811_23

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคลินิกหมอศุภชัย