ศัลยกรรมลดขนาดหัวนม

การทำศัลยกรรมตกแต่ง มักทำในกรณีที่

1. ปานนมและหัวนมใหญ่

ในบางคน การใหญ่ของหัวนมมักเกิดร่วมกับปานนมที่ใหญ่ ปัญหานี้จะเกิดหลังจากการตั้งครรภ์สามารถตัดปานนมให้เล็กลงได้โดยวัดขนาดที่ต้องการจากนั้นตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก พร้อมการลดขนาดหัวนม แล้วเย็บรวมกันเข้ามาในระยะแรก รอบๆรอยเย็บจะเป็นจับก่อน จากนั้นประมาณ 3 เดือน จีบที่เห็นจะค่อยๆ เลือนหายไป และจะกลับมาเรียบเหมือนเดิม การผ่าตัดนี้ต้องคำนึงถึงว่าในอนาคตจะต้องการมีบุตรอีกหรือไม่ ควรทำเมื่อมีบุตรพอแล้วเพราะถ้าท้องอีกปานนมก็จะมีขนาดใหญ่อีก

2. หัวนมใหญ่และยาวเกินไป มักเกิดจากการให้นมบุตร

เทคนิคที่ 1 แพทย์จะเลือกตำแหน่งที่ได้ขนาดที่ต้องการจากนั้นก็ลอกหนังส่วนล่างออกจนถึงฐานแล้วเย็บกลับคืน ทำให้หัวนมได้ทั้งขนาดเล็กลงและสั้นลง
เทคนิคที่ 2 ตัดด้านบนของหัวนม โดยตัดส่วนสูงของหัวนมออกแล้วเย็บ วิธีนี้จะตัดรูเปิดของหัวนมจึงไม่ใช้ในกรณีที่จะต้องมีบุตรในอนาคต
เทคนิคที่ 3 ผ่าตัดแบ่งหัวนมออกเป็นครึ่งแล้วเย็บกลับคืน วิธีนี้ก็ทำให้หัวนมเล็กลงและสั้นลง
เทคนิคที่ 4 หากหัวนมสั้นอยู่แล้ว แต่มีขนาดใหญ่เท่านั้น ก็สามารถตัดออก ตามต้องการเหมือนการตัดขนมเค้กแล้วเย็บเข้าหากัน
เทคนิคที่ 5 ถ้าหัวนมมีรูปร่างค่อนข้างยาวและมีบุตรเพียงพอไม่ต้องการให้นมบุตรแล้วอาจตัด ลดความกว้างโดยตัดขนาดแนวกลางของหัวนมได้ วิธีนี้จะมีการตัดท่อน้ำนมส่วนกลางแต่แผลเป็นและรูปร่างหัวนมจะดีในคนที่มีหัวนมยาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคลินิกหมอศุภชัย