ศัลยกรรมตกแต่งไขมันหน้าท้อง แก้ปัญหาหน้าท้องลาย

การผ่าตัดยกกระชับหน้าท้องคือการตัดชั้นเนื้อเยื่อไขมันและผิวหนังหน้าท้อง ส่วนเกินที่ยื่นออกจากหน้าท้องส่วนกลางและล่างออกไป การยื่นของชั้นผิวหนังหน้าท้อง มีสาเหตุมาจากการที่ผิวหนังยืดตัวมากเป็นเวลา นานจนสูญเสียการยืดหยุ่น เช่น จากภาวะอ้วนและการตั้งครรภ์ เมื่อคนไข้ลดน้ำหนักลงมาอย่างรวดเร็ว หรือคลอดบุตร แล้วชั้นผิวหนังหน้าท้อง ไม่สามารถหดตามลงมาได้ จึงเกิดการยื่นกลายเป็นผิวหนังส่วนเกิน นอกจากนี้ผลจากการยืดตัวมากเกินไปของผิวหนังเป็นเวลานาน คือรอยแตกลายซึ่ง เกิดขึ้นจากการฉีกขาดของกล้ามเนื้อใต้ชั้นผิวหนัง ที่ยืดตัวตามร่างกาย การฉีกขาดนี้จะทำให้เกิดเป็นรอยนูนขึ้นมา ที่ผิวหนังซึ่งคนทั่วไปเรียกว่า เกิดรอยแตกลาย การผ่าตัดลดกระชับหน้าท้อง สามารถกำจัดรอยแตกลายได้ เฉพาะส่วนที่ติดอยู่บนผิว หนังที่ถูกตัดทิ้งเท่านั้น

เทคนิคพิเศษโดยคุณหมอศุภชัย

1.ตัดแต่งผนังหน้าท้องส่วนที่หย่อนลายออกทั้งหมด
2.เก็บไขมันด้านข้างเอวที่ปูดออก
3.ย้ายสะดือและทำการตกแต่งสะดือใหม่ให้เล็กสวย
4.เย็บรัดผนังหน้าท้องให้เอวเอสคลอดสวยสเลนเดอร์

ผู้ที่เหมาะจะทำการผ่าตัดนี้ ได้แก่

การผ่าตัดเอาไขมันหน้าท้องออกจะช่วยให้ทรวดทรงกระชับ และแก้ปัญหาหน้าท้องลายหรือผิวแตกลายหรือหน้าท้องหย่อนยาน การตัดไขมันหน้าท้องเหมาะกับผู้ที่มีหน้าท้องส่วนล่างหย่อนมาก โดยที่การสะสมของไขมันไม่มากนัก ผู้ที่เหมาะจะทำการผ่าตัดนี้ ได้แก่
1. ผู้ที่เคยตั้งครรภ์
2. ผู้ที่มีหน้าท้องยื่น หย่อนยาน หรือห้อยย้อย
3. ผู้ที่มีแผลเป็นจากการผ่าตัดเดิมที่อยู่ต่ำกว่าสะดือ
4. ผู้ที่ผ่านการลดความอ้วนและมีปัญหาหน้าท้องหย่อนมากๆ
5. ไม่มีแผนที่จะตั้งครรภ์ในอนาคต

เทคนิคที่ 1 การผ่าตัดแบบย่อ (Mini Lipectomy)

เป็นการผ่าตัดเน้นกระชับเฉพาะส่วนล่าง ต่ำกว่าสะดือ ใช้ได้ดีในผู้ที่ไม่เคยตั้งครรภ์มาก่อน หรือหย่อนเนื่องจากการลดความอ้วน มีเฉพาะผิวหนังและไขมันที่ต้องตัดออก รอยแผลผ่าตัดจะสั้นกว่าแบบเต็ม ไม่ต้องตกแต่งสะดือให้ใหม่ ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง วิธีนี้ถ้าใช้กับผู้ที่มีพังผืดระหว่างกล้ามเนื้อหน้าท้องยืดยานจะทำให้กระชับได้เฉพาะส่วนล่างของท้อง ส่วนบนบริเวณลิ้นปี่จะยังป่องๆ อยู่ ทำให้ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร สำหรับผู้ที่มีหน้าท้องส่วนบนหย่อนด้วย การผ่าตัดแบบนี้อาจทำโดยการดมยาสลบหรือฉีดยาชาได้

เทคนิคที่ 2 การผ่าตัดแบบเต็ม (Full Lipectomy)

เป็นการแก้ปัญหาหน้าท้องหย่อนหรือลายทั้งหมด ผู้ที่เคยตั้งครรภ์มักต้องใช้วิธีนี้จึงจะได้ผลดี รอยแผลผ่าตัดเหนือหัวเหน่าจะยาวกว่าแบบย่อ และต้องตกแต่งสะดือให้ โดยการย้ายตำแหน่งสะดือใหม่ เนื่องจากผิวหนังเดิมที่อยู่เหนือสะดือจะถูกดึงข้ามสะดือมาที่หัวเหน่า โดยที่ผิวหนังระหว่างสะดือถึงหัวหน่าวจะถูกตัดออกทั้งหมด ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 2 – 4 ชั่วโมง โดยเทคนิคนี้ รูปร่างของหน้าท้องจะดีขึ้นมาก เนื่องจากสามารถตัดผิวหนังออกได้มาก

เทคนิคที่ 3 การผ่าตัดแบบกลาง (Modified Lipectomy)

ป็นวิธีการผ่าตัดในผู้ที่ไม่สามารถทำการผ่าตัดไขมันแบบเติม (Full Lipectomy) ได้ เหมาะกับผู้ที่มีผิวหนังหย่อนไม่มาก และผิวหนังที่อยู่เหนือสะดือเริ่มมีการหย่อนบ้างและกล้ามเนื้อบริเวณเหนือสะดือเริ่มหย่อนมากขึ้น ควรต้องเย็บให้กล้ามเนื้อตึงมากขึ้น หรือมีแผลเป็นบริเวณหน้าท้องที่ไม่สามารถทำให้ดึงหน้าท้องตึงมากได้ วิธีนี้จะทำการผ่าตัดโดยตัดผิวหนังมากกว่า การผ่าตัดไขมันแบบย่อ โดยที่สามารถเย็บกระชับกล้ามเย็บส่วนบนและ มีการย้ายสะดือลงล่างเล็กน้อยโดยที่จะไม่มีแผลเป็นรอบๆ สะดือ แต่สามารถตัดผิวหนังใต้สะดือได้มากขึ้น

เทคนิคที่ 4 การตัดไขมันหน้าท้องร่วมกับการดูดไขมัน(Suction Assisted Lipectomy and Full Lipectomy)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคลินิกหมอศุภชัย